Vragen rondom opvoeden met elkaar delen, hulp aanbieden en vragen
#OPLADERS contact

Naar aanleiding van het festival sprak ik een nieuwe moeder in Brummen die graag wilde leren naaien. Mooi kleren maken voor haar zoon en stoffen hergebruiken. Iets later sprak ik twee moeders die het kleermakersvak goed beheersen en het leuk vinden anderen hiermee te helpen. De plannen voor een naaigroepje ontstonden. De poster was nog niet klaar of we hadden een groep van 7 moeders met een gemeenschappelijk doel: Gezellig samen leren naaien. Niet alle in’s en out’s maar lekker aan de slag gaan. Elkaar helpen en met elkaar meedenken.

De Maakplaats wil dit faciliteren en de eerste bijeenkomst is in middels geweest.