Vragen rondom opvoeden met elkaar delen, hulp aanbieden en vragen
#OPLADERS contact

Vrijdagochtend 14 juni kwam de Wijkagent, samen met een collega, auto en Motoragent, langs bij de Ouder- en Kindochtend in Leesten. Het was een interessante, gezellige en ook wel een spannende ochtend voor groot en klein.