Vragen rondom opvoeden met elkaar delen, hulp aanbieden en vragen
#OPLADERS contact

Vraag elkaar om hulp, dat helpt

Waar twee moeders zijn samengebracht door de aanjager van #opladers, omdat ze graag hun netwerk willen vergroten. De moeders hebben tijdens de wandelende kennismaking aan een stuk door met elkaar gekletst, zonder dat de aanjager daar iets voor hoefde te doen. Het resultaat: een vervolgafspraak in een speeltuin met de kinderen erbij om verder te kletsen en samen te bouwen. 

Kijk.Vraag.Bied.Doe.Dat geeft energie!